Privacyverklaring

Ik, Barbara de Bruyckere, ben meewerkend partner bij Molengraaf Mediawerk, het bedrijf dat mijn partner Andries Molengraaf in 1998 heeft opgericht. Ons bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24286965. Waar in deze Privacyverklaring het woord 'wij' (of varianten daarvan, zoals  'we' of 'ons') wordt gebruikt, wordt Molengraaf Mediawerk bedoeld. 

AVG

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en houden ons bij de verwerking van die gegevens aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Deze Privacyverklaring, die voor het laatst is aangepast op 28 maart 2021, heeft betrekking op deze website en op gerelateerde websites en diensten.

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar jou te herleiden zijn. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij, of jouw bedrijf, met ons deelt doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via de contactpagina op deze website, door het sturen van een e-mail, door het aanvragen van een gratis product, of door de aankoop van een product, zoals een training. We zullen je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Soorten persoonsgegevens

Als jij gebruik maakt van onze diensten of een of meer producten van ons koopt, kunnen we de volgende gegevens verzamelen: 

 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • IP-adres.
 • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over je activiteiten op deze website.
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen.
 • Internetbrowser en type apparaat.
 • Bankrekeningnummer.
 • Bedrijfsnaam.
 • BTW-nummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van hun ouders of voogd(en). Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als jij ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen we deze informatie.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen of op basis van jouw toestemming (die je altijd kunt intrekken) met de volgende doelen: 

 • om contact met je op te kunnen nemen als je jij contactgegevens achterlaat, bijvoorbeeld na het aanvragen van een gratis product of kennismakingsgesprek, het aanschaffen van een product of het stellen van een vraag; 
 • om jouw aankopen te kunnen verwerken;
 • om mailings en/of andere uitingen te kunnen versturen en om (commerciële) aanbiedingen te kunnen doen*;
 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten of producten, of de voorwaarden die daarvoor gelden;
 • om je betaling te kunnen afhandelen.
 • om je gedrag op onze website te analyseren, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze producten en diensten op dit gedrag af te stemmen.

  Wij verwerken ook persoonsgegevens als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze eigen belastingaangifte.

* Als je niet langer mailings, andere uitingen en/of (commerciële) aanbiedingen van ons wilt ontvangen, kun je je uitschrijven van de mailinglist (dat kan onderaan elke mailing) of dit op andere manieren (via de contactpagina op deze website) aan ons doorgeven. Dan verwijderen we je gegevens uit de betreffende bestanden. We wijzen je erop dat als je klant bij ons bent en je ons vraagt je persoonsgegevens te verwijderen, dit tot gevolg kan hebben dat we je niet langer onze producten en diensten kunnen aanbieden. 

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers maximaal 6 maanden.

Jouw rechten

Je hebt het recht om inzage te krijgen in de informatie die wij verwerken. Als je daar inzage in wilt hebben, kun je hierover een verzoek naar ons sturen. We zorgen er dan voor dat we je een kopie bezorgen van de gegevens die we over jou verwerken. Ook als je gelooft dat de informatie die we over jou verwerken niet juist is, kun je contact met ons opnemen, zodat we  die informatie kunnen updaten. Je hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wilt dat wij jouw informatie verwijderen,  kun je ons ook daarover een verzoek sturen. Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door jou is gedaan, en niet door iemand die zich als jou voordoet, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs bij je verzoek te voegen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Ben je niet tevreden over ons antwoord of onze reactie, dan kun je een klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen met anderen

We zullen jouw persoonsgegevens niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit delen noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of jouw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Doorgifte van persoonsgegevens

Om de doeleinden te kunnen realiseren die in deze Privacyverklaring zijn beschreven, kunnen wij jouw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat je persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat de Amerikaanse partij aan wie wij de gegevens overdragen, aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten kunnen we je gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.

Analytics

Gegevens die jij verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. We gebruiken dergelijke statistieken om onze diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Cookies

Wij willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze website gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video's, en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Ook kan jouw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken je IP-adres niet om jouw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om jouw IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve als je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 

Je kunt via de cookie-melding op onze website kiezen om alle cookies te accepteren, of alleen functionele cookies. Afmelden voor cookies doe je door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging

We nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het gaat (onder meer) om de volgende technische en organisatorische maatregelen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor.
 • Encryptie van data.
 • Pseudonimiseren van data.
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel.
 • Overdrachten alleen over SSL.
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen.
 • Controle van erkende autorisaties.

Heb je het idee dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Websites van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms van derden waar jij door middel van een link op onze website naartoe gaat. Als je doorlinkt naar websites of platforms van derden, plaatsen de partijen die die websites of platforms beheren, cookies. Hou hier dus rekening mee voordat je op een van deze links klikt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Je zult hiervoor dan ook de cookies- en privacyverklaringen van de betreffende websites of platforms moeten lezen.

Wijzigen privacyverklaring

Wij hebben het recht om ons Privacybeleid aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

arrow_drop_up arrow_drop_down